40% minder CO2-uitstoot tegen 2020: Thalys onderschrijft als eerste Belgische bedrijf het ‘Science Based Targets’-programma, met de steun van het WWF

Thalys neemt al sinds 2008 maatregelen om haar CO2-uitstoot onder controle te houden. Nu gaat het nog een stap verder door als eerste Belgische bedrijf het ‘Science Based Targets’-programma [1] (SBT) te vervoegen. Dit is een gezamenlijk initiatief van het WWF, Global Compact (Verenigde Naties), het World Resources Institute (WRI) en het Carbon Disclosure Project. De methodologie en expertise van dit programma laten Thalys toe om de ambitieuze doelstelling van 40% minder uitstoot te bepalen. Op die manier onderstreept het ook het duurzame karakter van het bedrijf.

Over enkele weken moet COP 21, de klimaatconferentie in Parijs, leiden tot een internationaal klimaatakkoord voor de periode 2020-2050. Thalys is zich bewust van de noodzaak om haar koolstofemissie te verminderen en engageert zich op meerdere domeinen. Zo streeft het bedrijf naar ecologische voorbeeldigheid voor de hoofdzetel en andere gebouwen. De grootste uitdaging vormt uiteraard de trein, waarbij het onder meer gaat over de elektrische aandrijving, het verminderen van het verbruik voor de nutsvoorzieningen (verwarming, verlichting,...), eco-driving, de dematerialisatie van de vervoerbewijzen, een duurzame catering, … Thalys gaat nog een stapje verder: het bedrijf wil de keuze beïnvloeden in de modal shift en het van deur-tot-deur concept mee onderbouwen.

Wetenschappelijke methodologie en ondersteuning door experts

Binnen het kader van dit engagement voor het milieu sluit Thalys zich aan bij het SBT-programma. Dit is een gezamenlijk initiatief van het WWF, Global Compact (Verenigde Naties), het World Resources Institute (WRI) en het Carbon Disclosure Project, waarop bedrijven, die een vermindering van hun CO2-uitstoot vooropstellen die in lijn is met de bevindingen van de klimaatwetenschap, zich kunnen aansluiten. Thalys is overigens het eerste spoorwegbedrijf in Europa dat zich aansluit bij Science Based Targets en deze methodologie hanteert die steunt op een sectorspecifieke aanpak, gebaseerd op cijfers van het IPCC.

Door zich aan te sluiten bij dit programma engageert Thalys zich ook om ieder jaar op haar website de evolutie van haar CO2-uitstoot publiek te maken, gecertificeerd door een panel van onafhankelijke experts.

Het is een cruciale stap op weg naar een vermindering van de CO2-uitstoot van Thalys met 40%. "We formuleren onze aanpak rond maatschappelijk verantwoord ondernemen rond drie pijlers: het streven naar voorbeeldigheid op milieuvlak binnen onze activiteiten, het aanwakkeren van de voorkeur voor duurzaam transport bij onze klanten en het verminderen van onze impact op de gebieden die we doorkruisen. Het feit dat het engagement van Thalys wordt geformaliseerd binnen het kader van het ‘Science Based Targets’-programma, is voor ons het uitgelezen moment om onze operationele methodes in vraag te stellen en het verschaft onze ambitie een wetenschappelijke steunbasis die we nodig hebben om een versnelling hoger te kunnen schakelen", aldus Agnès Ogier, CEO van Thalys.

Het WWF stelt haar expertise ten dienst van Thalys en biedt hulp via haar berekeningsmethodologie bij het bepalen van de doelstellingen, de identificatie van verbeteringspistes en het uitwerken en doorvoeren van een actieplan. Antoine Lebrun, CEO van WWF Belgium, legt uit: "Science Based Targets laten bedrijven toe om ambitieuzer en meer geëngageerd te zijn op het vlak van innovatie. De SBT begeleiden de bedrijven en bereiden hen voor op de gevolgen van de klimaatverandering en meer bepaald op de steeds striktere wetgeving op dit vlak. De risico's worden zo eenvoudiger beheersbaar en kwantificeerbaar. De stakeholders van het bedrijf krijgen een duidelijker zicht op de roadmap, wat bijdraagt tot een sterker vertrouwen in en een betere naleving van het project. Kortom, de bedrijven die vandaag de SBT onderschrijven zullen beter voorbereid zijn op de klimaatverandering en er performanter mee om kunnen gaan."

Een uitdaging van formaat: een antwoord bieden op de stijgende vraag naar mobiliteit en tegelijkertijd bijdragen aan de noodzakelijke vermindering van de CO2-uitstoot. 

De transportsector is verantwoordelijk voor bijna een vierde van de totale CO2-uitstoot in Europa. Aan de vooravond van COP 21, de klimaatconferentie in Parijs, moet de privésector de internationale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen ondersteunen door zich vanaf nu te engageren voor de overgang naar een koolstofarme economie.

Wat Thalys betreft, heeft het actieplan betrekking op al haar activiteiten en alle onderliggende aspecten:

 • Hoofdzetel en andere gebouwen
  Al geruime tijd zet het bedrijf zich in om het verbruik van de hoofdzetel te verminderen met enkele bewuste keuzes. Zo opteert Thalys voor 100% groene stroom, voor het vervangen van frisdrankautomaten door het ter beschikking stellen van biologisch, lokaal en seizoensgebonden fruit, voor het uitdelen van herbruikbare drinkflesjes in plaats van wegwerpflessen, voor de recyclage van materiaal en afval en voor de integratie van milieuprestatiecriteria in het lastenboek voor nieuwe gebouwen.
   
 • Energie & transport
  Als volwaardig spoorwegbedrijf wenst Thalys nu ook haar verantwoordelijkheid te nemen op het vlak van de optimalisatie van de energiemix die nodig is voor haar treinverkeer. Er zullen energiemeters geplaatst worden over het gehele Thalys-park, die precieze metingen en een voortdurende evaluatie met het oog op energie-efficiëntie mogelijk zullen maken. Daarnaast zullen alle treinbestuurders vanaf 2016 een nieuw specifiek opleidingsprogramma volgen dat een zuinig rijgedrag van de Thalys bewerkstelligt. In samenwerking met haar partners en leveranciers wil het bedrijf ook het verbruik voor de nutsvoorzieningen in haar treinstellen verminderen (verwarming, verlichting, ...) en de samenstelling van de energiemix voor de aandrijving verbeteren.
   
 • Catering aan boord
  Met de recente vernieuwing van haar cateringaanbod wil Thalys twee grote ambities waarmaken, namelijk blijven innoveren om haar passagiers te verrassen door nieuwe horizonten te verkennen, alsook de wens om haar duurzame engagementen te herbevestigen. De menu’s worden daarom grotendeels samengesteld met verse bio- en seizoensgebonden producten, afkomstig uit de landen die de bekende rode hogesnelheidstrein doorkruist. Thalys kiest er overigens voor om zoveel mogelijk gecertificeerde duurzame vis van niet-bedreigde soorten te serveren en ook het gebruik van rood vlees te beperken, evenals het vegetarisch aanbod verder uit te breiden.

Er bestaan ook andere essentiële hefbomen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot gelinkt aan de transportsector in haar geheel :

 • De modal shift
  De CO2-uitstoot van een Thalys-trein voor het traject Brussel-Parijs is 7 keer lager dan hetzelfde traject in een auto. Op het traject tussen Parijs en Keulen stoot Thalys tot 8 keer minder CO2 uit dan een vliegtuig, tussen Parijs en Amsterdam zelfs tot 10 keer minder. Door trajecten met meer uitstoot te vermijden draagt Thalys overigens bij tot een duidelijk betere koolstofbalans, want dit levert ieder jaar een besparing van 200.000 ton CO2-uitstoot op [2]. "Al onze inspanningen om de modal shift te bewerkstelligen en de bezettingsgraad van onze treinen te optimaliseren zijn niet alleen hefbomen voor de ontwikkeling van onze economische activiteit, maar dragen ook bij tot het beperken van de uitstoot van de transportsector in het algemeen", vervolgt Agnès Ogier.
   
 • Onderhoud
  De twee belangrijkste onderhoudswerkplaatsen van Thalys zullen tegen 2020 met het oog op verdere optimalisatie ISO 14.001 gecertificeerd zijn, met precieze indicatoren voor de opvolging van het energieverbruik. Verder zal een nog meer gedigitaliseerd onderhoud ontwikkeld worden om het papierverbruik verder terug te dringen.
   
 • Het van deur-tot-deur concept, m.a.w. pre- en post-Thalystraject
  Onze studies tonen aan dat de uitstoot die gegenereerd wordt door de vervoersmiddelen die de passagiers vóór en na de Thalys-trein gebruiken, even groot is als de rechtstreekse uitstoot door hun verplaatsing met Thalys. Thalys vereenvoudigt deze verplaatsingen door aan boord vervoersbewijzen aan te bieden voor het openbaar vervoer in de steden die Thalys bedient. Zo worden er ieder jaar meer dan 75.000 vervoersbewijzen verkocht in de Thalys Welcome Bar die tegelijk de CO2 uitstoot helpen verminderen

Ten slotte past het terugdringen van de CO2-uitstoot van Thalys met 40% binnen een globale duurzaamheidsstrategie, net zoals de medewerking aan COP 21, de conferentie van de Verenigde Naties over de klimaatverandering, die over enkele weken zal plaatsvinden in Parijs. Op 28 november zal een speciale Thalys-trein Bonn via Brussel met Parijs verbinden, met aan boord een delegatie van het UNFCCC en vertegenwoordigers van NGO's, Europese instellingen, geëngageerde bedrijven, de spoorwegwereld en klimaatexperts. Het programma "Trains to Paris" wil zo de vooraanstaande rol aantonen die het spoorwegvervoer kan spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming. 

 

[1] http://sciencebasedtargets.org/about-us/
[2]  Studie "Sustainable Mobility" van Carbone 4

Contacteer ons
Over Thalys
 • Al ruim 20 jaar brengt Thalys de culturen en economieën van vier Europese landen dichterbij. In 2018 bereikte Thalys de kaap van 7,5 miljoen reizigers per jaar.
 • De trajecttijd van de rode hogesnelheidstreinen vanuit Brussel naar Parijs bedraagt slechts 1u20, naar Keulen 1u47 en naar Amsterdam 1u50.
 • Thalys nam het digitale voortouw met vanaf 2008 wifi aan boord van de Thalys-treinen en de maatschappij onderscheidt zich vanaf het begin met een uitzonderlijke dienstverlening: meertalig onthaal, ergonomisch comfort en kwaliteitsvolle catering.
 • Sinds december 2017 heeft de Thalys-reiziger de keuze tussen 3 reiscategorieën. Een “Standard”-trip begint vanaf €29 (Parijs) en vanaf €19 (Duitsland en Nederland). “Comfort” biedt een eersteklasrijtuig en “Premium” bezorgt de reiziger een volledig dienstenpakket met een maaltijd geserveerd aan de zitplaats.
 • Daarnaast lanceerde Thalys in 2016 haar lowcostalternatief IZY tussen Brussel en Parijs, gekenmerkt door een trajecttijd van 2u30 en 30% goedkopere tickets. . Thalys werd in 2015 omgevormd tot een volwaardige spoorwegonderneming met de NMBS en SNCF als aandeelhouders.

Thalys
Marcel Broodthaersplein 4,
1060 - Sint-Gillis