Thalys-onderzoek: trein blijft populaire werkplek

Donderdag 5 september 2013 — 28% van de Belgen reist regelmatig naar het buitenland voor het werk. Op de trein grijpt men het liefst naar een boek, of de krant. De trein is echter nog altijd een productieve plaats. Werken blijft een belangrijke activiteit onderweg, zelfs wanneer men niet voor het werk aan het reizen is. Wie reist vaak voor het werk? Wat doen treinreizigers wanneer ze onderweg zijn? Wat zijn onze favoriete vervoersmiddelen? Een recente studie van Thalys brengt het in kaart.

Lezen op de trein, maar het werk is nooit ver weg

Of het nu een boek (75%) of een magazine of krant (83%) is, lezen blijft de voorkeursactiviteit voor verplaatsingen in de trein. Een niet te verwaarlozen deel van de respondenten geeft aan niets speciaals te doen onderweg (82%). Muziek beluisteren (66%) sluit de top 3 van populaire activiteiten onderweg af.

Het groeiende succes van tablets en andere elektronische apparatuur heeft uiteraard ook een effect op de trein. 57% van de ondervraagden speelt spelletjes op de telefoon, tablet of computer. 32% kijkt naar een film.

Onderweg blijft het werk echter nooit ver weg. 52% van de ondervraagden zegt te werken op de trein wanneer hij onderweg is voor het werk. Bovendien geeft 33% zelfs toe dit te doen tijdens een treinreis voor eigen rekening. De Belgen scoren op dit vlak gemiddeld iets lager dan het Europese gemiddelde. De grootste werkijver is te vinden bij de Duitsers.

Business trips zijn mannenzaak

33% van de ondervraagde Belgen, Nederlanders, Duitsers en Fransen reist minstens één keer per jaar naar het buitenland voor het werk. Deze hoge score vertoonde echter enkele opmerkelijke verschillen tussen de verschillende landen onderling. Terwijl 41% van de Duitsers geregeld de landsgrenzen oversteekt voor het werk, is dit maar voor 28% van de Belgen het geval. Na koploper Duitsland volgt Nederland met 31%. Frankrijk sluit de rangen met 23%.

Business trips met de trein blijven voornamelijk een mannenzaak. Terwijl 31% van de ondervraagde mannen minstens één keer per jaar naar het buitenland reist voor het werk, is dit maar voor 25% van de vrouwen het geval.

Belgen blijven trouw aan koning auto

35% van alle ondervraagden kiest de hogesnelheidstrein als vervoersmiddel van zijn voorkeur. Belgen en Nederlanders blijven echter nog altijd iets meer dan hun buren trouw aan het wegverkeer (België 38%, Nederland 58%).

Ook al is men onderweg voor het werk, over het algemeen verkiest de Europeaan economy boven business class. Wanneer men met het vliegtuig reist, kiest 79% voor economy. In de trein is dat 71%. Belgen gaan hier over het algemeen iets verder in: 88% kiest economy in het vliegtuig, 81% in de trein.

Over de studie

De studie werd uitgevoerd door Ifop, tijdens de zomer van 2013 (24 juni tot 3 juli) bij een representatief staal van 4.025 personen van 18 jaar en ouder, verdeeld over de vier landen, België (1.006 deelnemers) Frankrijk (1.002), Duitsland (1.001), Nederland (1.016). In elk land werd de representativiteit verzekerd door een quota-methode toe te passen (geslacht, leeftijd, socio-professionele klasse) na een opdeling per regio. De interviews vonden plaats onder de vorm van Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Voor de gemiddeldes over de vier landen werd met gewogen gemiddeldes gewerkt, waarbij aan de vier landen een ander gewicht werd gegeven, op basis van de werkelijke inwonersaantallen.

Wat doen we tijdens een treinreis?
De vervoersmiddelen van de Europeanen
Business trips zijn mannenzaak