Thalys slechts 3 punten verwijderd van zijn COP21-doelstelling

Europese week van de mobiliteit

 In tijden waarin de transportsector alleen al verantwoordelijk is voor 30 % van de CO2-uitstoot op het continent en de noodzaak van decarbonisering zich verder opdringt, neemt de mobiliteitsbehoefte echter alsmaar toe. In deze context zijn alle experten het erover eens dat het spoor moet uitgroeien tot de ruggengraat van een duurzamere mobiliteit. 

Voor Thalys is deze verantwoordelijkheid tweeledig: het bedrijf wil enerzijds de keuze voor het spoor aanmoedigen in de modal shift en anderzijds streeft het naar een aanzienlijke verlaging van de CO2-voetafdruk bij elk afgelegd traject.

#1 De context: veelzeggende cijfers die nog lang zullen blijven hangen

De cijfers spreken voor zich. Een reis met de Thalys betekent gemiddeld 8 keer minder CO2-uitstoot dan met een auto en 10 keer minder dan met het vliegtuig. Voor het traject tussen Brussel en Parijs bedraagt die verhouding tot 30 keer minder. Zo draagt Thalys bij tot een besparing van 200 000 ton CO2 op jaarbasis. Voor de vergelijking: dat is de jaarlijkse uitstoot van een gemeente met 23 000 inwoners.

Ongeacht de technologische vooruitgang binnen de auto- en vliegtuigsector zal Thalys nog 15 à 20 jaar het meest milieuvriendelijke vervoersmiddel blijven. Dat is een hele generatie. 92% van de Thalys-klanten geeft aan zich betrokken of zelfs zeer nauw betrokken te voelen met de milieu-uitdagingen en de gevolgen van de klimaatopwarming.

#2. Thalys nog slechts 3 punten verwijderd van zijn streefdoel

In de marge van de klimaatakkoorden van Parijs (COP21) was Thalys in 2015 een van de eerste 10 ondernemingen wereldwijd om het Science Based Targets-programma te onderschrijven. Binnen dat programma, dat gebaseerd is op de klimaatwetenschap, ligt het streefdoel van Thalys vast: 40% minder CO2-uitstoot tegen 2020. Als concrete invulling van deze uitdaging heeft Thalys een actieplan uitgewerkt waarbij alle medewerkers, in welke functie dan ook, betrokken zijn. Dit kan gaan van  de catering aan boord tot de elektriciteit die gebruikt wordt voor de aandrijving.

Globaal genomen hebben de inspanningen van Thalys in alle domeinen hun vruchten afgeworpen: tussen 2008 en 2016 werd de CO2-uitstoot verminderd met 19 000 ton (als volgt verdeeld: 30 907 t aandrijvingsenergie / 3 947 t dienstverlening aan de passagiers / 571 t gebouwen / 49 t communicatie = totaal 36 509 t). Door deze gegevens om te rekenen naar het aantal reizigers zien we dat de CO2-uitstoot werd teruggedrongen tot de door Science Based Targets gevalideerde waarde, nl. van 23,6g CO2/reiziger/km tot 14,8g, hetgeen een daling betekent van 37%.

#3. De uitgevoerde acties

Ecodriving en energiemix. Enkele van de lopende projecten zijn: een uitbreiding van de opleidingen in het kader van ecodriving, het energieverbruik voor verlichting, verwarming en airco verminderen, het transportplan en de bezettingsgraad optimaliseren, systematisch dubbeldeksrijtuigen inzetten voor de IZY-treinen (een energiebesparing van 5% op het vlak van aandrijving) en de elektriciteitsmix koolstofvrij maken in samenwerking met de Thalys-partners. Thalys benadrukt tevens het belang van de inspanningen van de Nederlandse Spoorwegen, die vanaf 1 januari 2017 alle treinen 100% op windenergie laten rijden.

Duurzame en maatschappelijk verantwoorde catering. Thalys slaagt er sinds 2008 in om de ecologische voetafdruk van zijn catering aan boord met de helft te verminderen door te kiezen voor lokale producten, biovoedingswaren, vegetarische gerechten en vis met het MSC-keurmerk voor duurzame visvangst. De klanten stappen mee in dat verhaal: momenteel is 50% van de maaltijden opgediend in Comfort 1 vegetarisch, een score die nooit eerder werd behaald en alle vooroordelen tegenspreekt.

Oplossingen voor iedereen. Met innovatieve ideeën wil Thalys nieuwe doelgroepen uit de auto krijgen. De lancering van IZY in 2016 zorgt voor een bijkomende, uiterst budgetvriendelijke vervoersoplossing die een nog groter aantal reizigers wil laten sporen.

Wijdverbreide inspanningen. De dubbele kantoorverhuis van Thalys (in Brussel en in Parijs) was een uitgelezen kans om de nieuwe milieu-eisen vast te leggen in alle fases van het lastenboek, gaande van de locatie van de kantoren dichtbij stations tot het milieuvriendelijke printbeleid. De oude uniformen werden gerecycleerd tot isolerende scheidingswanden. Dit initiatief kadert in de dynamiek van de kringloopeconomie en legt een tastbare link tussen ons rijdend personeel en ons kantoorpersoneel.

Opperste transparantie van de gepubliceerde gegevens. Zowel de berekeningsmethodes als de gegevens zelf zijn voor iedereen toegankelijk op thalys.com. De CO2-uitstoot per reiziger en per traject wordt gedetailleerd weergegeven voor alle Thalys-trajecten (Brussel-Amsterdam, Schiphol-Chambéry, seizoensgebonden bediening), conform de Franse reglementering. Dit kadert binnen een beleid van transparantie en bewustmaking.

 Focus op de aandrijving: Thalys onder de referentiewaarde van 12g “CO2/reiz./km”  

De relatieve efficiëntie van elke Thalys-reis hangt rechtstreeks samen met de bezettingsgraad van de treinstellen en de optimalisering van het energieverbruik aan boord. De Thalys-uitstootfactor die in 2008 werd geraamd op 16,6g CO2/reiz./km (CO2 uitgedrukt in gram per reiziger per kilometer) werd in 2016 teruggebracht onder de drempel van 12g (11,78 g CO2/reiz./km): een daling van 29%.

Belangrijk: Thalys heeft het bedrijf PwC de opdracht gegeven om een audit uit te voeren van de bestaande gegevens, die het voorwerp waren van een “duurzaamheidsverslag”. Het is de tweede maal dat Thalys zijn cijfers internationaal laat auditen over 4 landsgrenzen heen: een initiatief waaruit blijkt dat het Thalys menens is.

 

Over het programma Science Based Targets

Science Based Targets is een gezamenlijk initiatief van het Carbon Disclosure Project (CDP), het World Resources Institute (WRI), het WWF en het United Nations Global Compact.

In het kader van dit initiatief hebben momenteel een kleine 300 ondernemingen het engagement aangegaan om hun doelstellingen voor een verlaagde uitstoot van broeikasgassen af te stemmen op de aanbevelingen van de wetenschappers van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Het is de bedoeling de klimaatopwarming onder 2 °C te houden, overeenkomstig het Akkoord van Parijs, dat tijdens de COP21 ondertekend werd.

Het Science Based Targets-initiatief berekent de doelstellingen aangepast aan de specifieke onderneming op basis van de koolstofbudgetten per activiteitensector. Het gaat erom de toegelaten uitstootvolumes onder de grens van 2 °C te houden. De doelstellingen gebaseerd op klimaatwetenschap houden rekening met criteria als de perimeter van de rechtstreekse en onrechtstreekse uitstoot, het tijdsvak van de doelstellingen en hoe ambitieus deze zijn.

De lijst met ondernemingen aangesloten bij het programma is beschikbaar op de volgende website: http://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/

Contacteer ons
Wim Lefebure Whyte Corporate Affairs
Over Thalys
  • Al ruim 20 jaar brengt Thalys de culturen en economieën van vier Europese landen dichterbij. In 2018 bereikte Thalys de kaap van 7,5 miljoen reizigers per jaar.
  • De trajecttijd van de rode hogesnelheidstreinen vanuit Brussel naar Parijs bedraagt slechts 1u20, naar Keulen 1u47 en naar Amsterdam 1u50.
  • Thalys nam het digitale voortouw met vanaf 2008 wifi aan boord van de Thalys-treinen en de maatschappij onderscheidt zich vanaf het begin met een uitzonderlijke dienstverlening: meertalig onthaal, ergonomisch comfort en kwaliteitsvolle catering.
  • Sinds december 2017 heeft de Thalys-reiziger de keuze tussen 3 reiscategorieën. Een “Standard”-trip begint vanaf €29 (Parijs) en vanaf €19 (Duitsland en Nederland). “Comfort” biedt een eersteklasrijtuig en “Premium” bezorgt de reiziger een volledig dienstenpakket met een maaltijd geserveerd aan de zitplaats.
  • Daarnaast lanceerde Thalys in 2016 haar lowcostalternatief IZY tussen Brussel en Parijs, gekenmerkt door een trajecttijd van 2u30 en 30% goedkopere tickets. . Thalys werd in 2015 omgevormd tot een volwaardige spoorwegonderneming met de NMBS en SNCF als aandeelhouders.

Thalys
Marcel Broodthaersplein 4,
1060 - Sint-Gillis