Thalys telt af naar transformatie tot volwaardig spoorbedrijf

Franck Gervais, CEO van Thalys International, verduidelijkt tijdens een persconferentie de context en de ambities van de transformatie van Thalys tot een
volwaardig spoorbedrijf* en licht de nieuwe ontwikkelingen in het netwerk toe.

Thalys 2015: een Belgisch-Frans spoorbedrijf

Het project dat respectievelijk op 27 juni en 8 juli laatstleden door de raden van bestuur van de SNCF en de NMBS goedgekeurd werd, bestaat uit de oprichting van een volwaardig spoorbedrijf dat de diensten van Thalys zal uitbaten.

België was al het kloppende hart van het Thalys-netwerk en de locatie van het hoofdkantoor van het bedrijf, maar het Belgische karakter van het bedrijf wordt nu nog versterkt gezien de NMBS met 40% van de aandelen een belangrijk deel van het nieuwe bedrijf beheert.

Binnen Thalys International wordt een projectteam samengesteld dat deze transformatie, in samenwerking met de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van Thalys, in goede banen zal leiden. De planning voorziet 2015 als datum.

De huidige werking. Sinds 1996 zijn de NMBS, SNCF en DB, met respectievelijk 28%, 62% en 10% van de aandelen, de drie aandeelhouders van Thalys, met de Nederlandse Spoorwegen als partner. Thalys International staat in voor het commerciële beheer van de rode treinen. De spooroperaties op zich, die bestaan in het laten rijden van de treinen op elk van de nationale infrastructuren, wordt verzekerd door de 4 partners, die elk verantwoordelijk zijn voor het transport in eigen land.

De transformatie, die er komt op initiatief van de twee hoofdaandeelhouders, zal er via de oprichting van een volwaardig spoorbedrijf toe leiden dat deze transportmissie aan Thalys zelf toevertrouwd wordt. Thalys zal de treinen in België en Frankrijk, het hart van het netwerk, zelf uitbaten. De NMBS (40%) en de SNCF (60%) zullen de aandeelhouders zijn van het spoorbedrijf dat hiertoe opgericht wordt.

In Duitsland en Nederland verandert er niets voor Thalys, aangezien daar zoals vanouds de NS en de DB spooroperator blijven volgens de geldende overeenkomsten tussen de aandeelhouders en de partners. Het omvormingsproject stelt het originele model van Thalys, dat gebaseerd is op internationale samenwerking, dan ook niet in vraag. Het aandeelhouderschap van de beheersmaatschappij Thalys International zelf blijft onveranderd en de DB behoudt daarin dus 10% van de aandelen.

Het doel voor Thalys bestaat erin meer efficiëntie en flexibiliteit te creëren om de diensten en de klanttevredenheid te kunnen verbeteren. Door in het kerngebied zelf te opereren, wil Thalys een grotere controle en betere responsmogelijkheden bereiken. De transformatie zal dus in de eerste plaats een weerslag hebben op het Belgische en Franse grondgebied, waar 80% van de activiteiten van Thalys geconcentreerd zijn, maar ze zal ook een positieve impact hebben op het aanbod en de kwaliteit van de globale diensten van Thalys en dus ook in Duitsland en Nederland voelbaar zijn.

Wat zijn de voordelen die verwacht worden van de transformatie van Thalys tot een volwaardig spoorbedrijf?

Concreet zal de verhoogde efficiëntie op verschillende niveaus voelbaar zijn:

Economische resultaten: Thalys wordt momenteel beheerd door drie aandeelhouders (SNCF, NMBS, DB) en partner (NS), elk in eigen land op het Thalys-netwerk. Na het omvormingsproces zal Thalys een kostenbesparend en solide economisch model kunnen volgen door de activiteiten uit te voeren als een volwaardig spoorbedrijf.

- Op het vlak van industriële middelen zal Thalys direct instaan voor het beheer van de treinstellen en treinpaden. Deze controle over de productieketen heeft als doel beter te scoren op vlak van kwaliteit en aanbod, maar ook wat betreft optimalisering van de kosten.

- Een tot de essentie gereduceerd beheer met gecentraliseerde middelen en een kortere beslissingsketen zal zorgen voor meer efficiëntie en tijdwinst. Thalys wil flexibeler worden om zo projecten sneller te kunnen uitvoeren.

Een versterkte bedrijfscultuur: Het succes van Thalys is multicultureel. Het is het resultaat van het werk van ongeveer 2500 medewerkers, waarvan slechts een minderheid rechtstreeks voor Thalys International werkt. De teams van NMBS, SNCF, DB en NS, van dienstverleners en partners, vormen één geheel waarbinnen vier talen gesproken worden. De omvorming van Thalys tot een spoorbedrijf zal nog meer soepelheid mogelijk maken en de multinationale bedrijfscultuur verder versterken.

- De rechtstreekse leiding van de teams door het Thalys-management zal de know-how en het delen van informatie optimaliseren, met als doel het reactievermogen te versterken en de kwaliteit van dienstverlening te verhogen.

"Tijdens deze sleutelfase zullen we Thalys omvormen tot een volwaardig spoorbedrijf om nog flexibeler te worden. Het doel bestaat erin meer reactiviteit en know-how te verkrijgen en zo te blijven voldoen aan de verwachtingen van de reizigers. De ontwikkeling van Thalys verdient een organisatie die zo efficiënt mogelijk is," aldus Franck Gervais, CEO van Thalys International.

 

Thalys 2013: voortdurende ontwikkeling

Nieuwe verbindingen: In afwachting van 2015 timmert Thalys International alvast verder aan de weg door het aanbod aan verbindingen en diensten nog meer uit te breiden.

°Brussel-Amsterdam:

De gebeurtenissen met de Fyra onderstrepen de bijzondere moeilijkheden verbonden met het aanbieden van een internationale hogesnelheidsspoorverbinding. Na de stopzetting van de Fyra begin dit jaar heeft Thalys een sterke groei vastgesteld op de verbinding Brussel-Amsterdam (+44,2%).

- Om te voldoen aan de vraag van de reizigers, heeft Thalys International besloten het aanbod uit te breiden door vanaf 7 oktober twee extra heen- en terugreizen aan te bieden, wat neerkomt op 12 h/t-reizen per dag op dit traject.

- Vanaf 15 december 2013 zal Thalys een 3de bijkomende heen- en terugreis toevoegen op deze lijn.

°Essen-Brussel-Parijs:

Bovendien zal Thalys vanaf 15 december 2013 twee bijkomende verbindingen aanbieden vanuit Essen naar Brussel en Parijs, waarmee het aantal op 3 per dag komt.

 

Belangrijkste cijfers eind augustus 2013: Een positieve evolutie in verschillende opzichten.

- Omzet: +1,2% (ondanks een verminderde capaciteit (5%) door een onderhoudsplan)

- Vervoer: +0,8% (Brussel-Parijs: -2,6% / Brussel-Amsterdam: +44,2% / Brussel-Keulen: +3,7%)
- Stiptheid: +90%**
- Klanttevredenheid: 88%***
- Aantal reizigers (eind augustus): 4,4 miljoen
- Aantal maaltijden geserveerd aan boord: 2,3 miljoen per jaar
- WiFi-gebruik: 40% in Comfort 1, 20% in Comfort 2 Pro****

 

 

*Het statuut van spoorbedrijf impliceert en machtigt volledige controle over en verantwoordelijkheid voor de spoorwegvervoersactiviteiten (met inbegrip van de tractie). Het statuur is vastgelegd in een Europese richtlijn (2012/34, art. 3-1). Om haar activiteiten in de Europese Unie uit te oefenen, moet een SB houder zijn van een spoorwegvergunning (afgegeven door de overheid van het land waarin het uitgebate netwerk zich bevindt) en van een veiligheidscertificaat dat toegang verschaft tot het net (afgegeven door een onafhankelijke instantie in elk van de landen). Een spoorbedrijf beschikt over locomotieven en gesleept materieel, alsook over treinpaden (slots). Het bedrijf draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de vervoersopdracht, zowel op het vlak van veiligheid als van stiptheid. In dat kader moet zij elk van haar taken kunnen uitvoeren: van het aanvragen van treinpaden via het gebruik van de infrastructuur, het beheer van de veiligheid, het uitwerken en uitvoeren van de planning, het besturen en begeleiden van de treinen en hun onderhoud tot het onderhouden van de betrekkingen met de verschillende stations.

**Stiptheid met een marge van 15 minuten, volgens de internationaal geldende normen.

***Tevredenheidsenquête van 1ste semester 2013.

****De WiFi-verbinding is gratis met een ticket voor Comfort 1 of Comfort 2 'Semi Flex' en voor 'The Pass-abonnees' en B2B-klanten

 

Contacteer ons
Patricia Baars Thalys International
Emmelien Werbrouck Whyte Corporate Affairs
Patricia Baars Thalys International
Emmelien Werbrouck Whyte Corporate Affairs
Over Thalys
  • Al ruim 20 jaar brengt Thalys de culturen en economieën van vier Europese landen dichterbij. In 2018 bereikte Thalys de kaap van 7,5 miljoen reizigers per jaar.
  • De trajecttijd van de rode hogesnelheidstreinen vanuit Brussel naar Parijs bedraagt slechts 1u20, naar Keulen 1u47 en naar Amsterdam 1u50.
  • Thalys nam het digitale voortouw met vanaf 2008 wifi aan boord van de Thalys-treinen en de maatschappij onderscheidt zich vanaf het begin met een uitzonderlijke dienstverlening: meertalig onthaal, ergonomisch comfort en kwaliteitsvolle catering.
  • Sinds december 2017 heeft de Thalys-reiziger de keuze tussen 3 reiscategorieën. Een “Standard”-trip begint vanaf €29 (Parijs) en vanaf €19 (Duitsland en Nederland). “Comfort” biedt een eersteklasrijtuig en “Premium” bezorgt de reiziger een volledig dienstenpakket met een maaltijd geserveerd aan de zitplaats.
  • Daarnaast lanceerde Thalys in 2016 haar lowcostalternatief IZY tussen Brussel en Parijs, gekenmerkt door een trajecttijd van 2u30 en 30% goedkopere tickets. . Thalys werd in 2015 omgevormd tot een volwaardige spoorwegonderneming met de NMBS en SNCF als aandeelhouders.

Thalys
Marcel Broodthaersplein 4,
1060 - Sint-Gillis