Thalys wordt op 31 maart 2015 een spoorwegonderneming

Thalys is in topvorm en zet de laatste sprint in naar de omvorming tot spoorwegonderneming

'Vanaf 31 maart 2015 zal onze nieuwe structuur ons toelaten om efficiënter te werken en onze dienstverlening en de tevredenheid van onze klanten verder te verbeteren. Want de context is veel veranderd sinds de oprichting van Thalys in 1996: de concurrentie neemt toe en de reizigers hebben steeds hogere verwachtingen. Daarom is het noodzakelijk om altijd beter te presteren. Door deze omvorming door te voeren geven onze aandeelhouders Thalys de mogelijkheid de ontwikkeling verder te zetten. Een doeltreffendere organisatie moet ons helpen onze controle en daadkracht te versterken om nog verder en nog sneller te evolueren,' legt Franck Gervais, CEO van Thalys International, uit.

Positieve resultaten dankzij een steeds internationalere omgeving en een steeds diverser cliënteel. Thalys identificeert enkele indicatoren om de strategische keuzes te ondersteunen op de vooravond van de omvorming tot spoorwegonderneming, gericht op een gezonde economische basis, dienstverlening, multiculturaliteit en openheid. (Gegevens eind september 2014)

 • Omzet: +3%
 • Verkeer: +3,8%
 • Cijfers van de verschillende verbindingen (verkeer)
  • De verbinding Brussel-Parijs daalt met -1,5%: de impact van de moeilijke economische context blijft voelbaar op deze verbinding, maar wordt gecompenseerd door het dynamisch commercieel beleid van Thalys gericht op vrijetijdsreizigers, jongeren, senioren en gezinnen.
  • Richting Nederland
   + 17% vanuit Brussel: om te beantwoorden aan de groeiende vraag op deze middellange verbinding verhoogde Thalys het dagelijks aanbod geleidelijk van 9 naar 12 treinen per dag. In 2015 zal dit verder verhoogd worden naar een 13e en 14e dagelijkse verbinding. Vanuit Parijs stijgt het verkeer met 2,8%. De dynamiek van deze verbinding is het resultaat van de toeristische en culturele uitstraling van de Thalys-bestemmingen, maar ook van de keuze voor toegevoegde waarde. Zakenreizigers kiezen meer en meer voor een nuttige besteding van hun reistijd: elke zitplaats is uitgerust met een stopcontact, er is WiFi aan boord en in Comfort 1 zijn er ook internationale pers en maaltijden beschikbaar.
  • Richting Duitsland
   + 3,5% op de verbinding Parijs-Duitsland: nu Thalys voor 100% de distributie van zijn aanbod in Duitsland verzorgt, werpt de strategie zijn vruchten af: een nieuw distributiesysteem, de oprichting van Store&More (Keulen, Aken), aangepaste aanbiedingen en uitbreiding van het netwerk. Met dagelijks 3 heen-en-terugreizen kent de verbinding met Essen een groei van +73%. De toename van het verkeer op de verbinding tussen Parijs en Duitsland en de hoge bezettingsgraad die dit met zich meebrengt, compenseert de afname van het verkeer met -4% tussen Brussel en Duitsland. Deze verbinding is gevoeliger voor concurrentie.
 • Stiptheid: 93% (internationale stiptheidsnorm van 15 minuten, voor het volledige net)
 • Stiptheid met een marge van 5 minuten voor Brussel-Parijs: 87%
 • Klanttevredenheid: 88%
 • Gedematerialiseerde tickets: 41% (waarvan 57% verzonden naar mobiele telefoons)
 • Nieuwe diensten
  • De multimediakiosk 'E-Press&More' wordt door de reizigers die lid zijn van Thalys TheCard* enthousiast onthaald. Vanaf 28 november zal het nieuwe deel van de cultstrip XIII in de kiosk opgenomen worden: dezelfde verschijningsdatum als in de boekhandels.       * Gold, Platinium en Platinium+
  • De toekomstige diensten zijn gericht op personalisatie: een nieuwe bagageservice, een vernieuwde catering, een herdacht WiFi-aanbod (binnen het kader van een lopende aanbesteding), een elektronische tegoedbon en een nieuwe lounge voor reizigers in Parijs in de lente van 2015.

Binnen deze positieve context legt Thalys de laatste hand aan de omvorming tot spoorwegonderneming, waarvan de operationele implementatie voorzien is op de avond van 31 maart 2015.

 

1. Waarom Thalys omvormen tot een spoorwegonderneming?

Thalys wil beschikken over een zo efficiënt mogelijke organisatie om de dienstverlening en de klanttevredenheid verder te vergroten. Door in het kerngebied zelf te opereren en meer middelen in te zetten, wil Thalys meer reactiviteit en know-how creëren en zo een meer competitieve en aantrekkelijke dienstverlening aanbieden. Door de omvorming krijgt Thalys de middelen om nieuwe stappen in de ontwikkeling te zetten en de toekomst te verzekeren.

In praktijk richten de NMBS en de SNCF, de belangrijkste aandeelhouders van Thalys, een nieuwe spoorwegonderneming op. De nieuwe onderneming krijgt de verantwoordelijkheid over de vervoersopdracht van Thalys in de kern van de onderneming: België en Frankrijk.

Concreet blijft de perimeter van Thalys gelijk, met 2500 rechtstreekse en onrechtstreekse medewerkers. Maar de onderneming zal toch een schaalverandering kennen, want Thalys evolueert van 200 naar 550 medewerkers.

In Duitsland en Nederland verandert er niets, behalve dat de omvorming van Thalys een positieve impact zal hebben op het aanbod en de algemene kwaliteit van de dienstverlening in de 4 landen. De NS en de DB zullen het vervoer verzekeren in het kader van akkoorden tussen de aandeelhouders en partners, gecoördineerd door Thalys International als managementbedrijf.

2. Definitie

Een spoorwegonderneming is “Elke publieke of particuliere onderneming met een vergunning overeenkomstig de van toepassing zijnde communautaire wetgeving, waarvan de hoofdactiviteit het verlenen van diensten voor het vervoer van reizigers per spoor is en die daarvoor de tractie levert” (bron: Europese Richtlijn 2012/34, art. 3-1).

Het statuut van spoorwegonderneming brengt het volledige beheer en verantwoordelijkheid voor de transportactiviteiten met zich mee. Het statuut is afhankelijk van het verkrijgen van een eigen spoorwegvergunning en veiligheidscertificaten en impliceert de volledige en rechtstreekse aansturing van:

 • de verantwoordelijkheid op vlak van veiligheid en stiptheid,
 • het rechtstreekse beheer van transportactiviteiten,
 • de aanvraag van treinpaden, verbintenis met infrastructuur,
 • het veiligheidsbeheer,
 • de planning en uitwerking van het transportplan,
 • het treinbestuur,
 • de treinbegeleiding,
 • het onderhoud van het rollend materieel,
 • het contact met de stations.

3. Thalys wordt een Belgisch -Franse spoorwegonderneming en opereert daarmee rechtstreeks in het kerngebied

De huidige werking.
Sinds 1996 zijn de NMBS, SNCF en DB, met respectievelijk 28%, 62% en 10% van de aandelen, de drie eigenaars van Thalys, met de Nederlandse Spoorwegen (NS) als partner. Thalys International is belast met het commerciële beheer van de rode treinen. De spoorwegactiviteit op zich, die bestaat in het laten rijden van de treinen op elk van de nationale infrastructuren, wordt verzekerd door de 4 partners, die elk verantwoordelijk zijn voor het transport in eigen land.

DE OMVORMING zal er via de oprichting van een volwaardige spoorwegonderneming toe leiden dat de transportopdracht aan Thalys zelf toevertrouwd wordt. Thalys zal de treinen in het hart van zijn netwerk (België en Frankrijk) zelf uitbaten. De NMBS (40%) en de SNCF (60%) zullen de aandeelhouders zijn van de spoorwegonderneming die hiervoor opgericht wordt.

In Duitsland en Nederland verandert er niets voor Thalys. De NS en de DB blijven verantwoordelijk voor het vervoer van Thalys in het kader van de huidige overeenkomsten tussen de aandeelhouders en de partners. Het omvormingsproject stelt het originele model van Thalys, dat gebaseerd is op internationale samenwerking, dan ook niet in vraag.

Het aandeelhouderschap van het managementbedrijf Thalys International blijft onveranderd.

4. NMBS en SNCF beslissen om een gezamenlijk spoorwegonderneming op te richten en bevestigen hiermee hun strategisch engagement ten opzichte van de rode hogesnelheidstreinen

De oprichting van een gezamenlijke onderneming is de beste manier om Thalys de middelen te geven om zijn ambities waar te maken. Op operationeel vlak vertaalt deze overtuiging zich in het verzamelen van productiemiddelen. Thalys krijgt hiermee de verantwoordelijkheid over de dienstverlening en productiemiddelen. Concreet zal Thalys rechtstreeks contracten kunnen afsluiten met alle partners en dienstverleners, maar ook rechtstreeks het personeel kunnen beheren. Dit zal Thalys toelaten om meer eenvoud en reactiviteit te bewerkstelligen.

Op vlak van bestuur zal Thalys kunnen genieten van een boekhoudkundige en economische autonomie om de evolutie van zijn producten en ontwikkeling te sturen.

5. De verhoogde efficiëntie en flexibiliteit worden voelbaar op drie niveaus: personeel, industriële middelen en bestuur

De rechtstreekse leiding van de teams door het Thalys-management zal de know-how en het delen van informatie optimaliseren, met als doel meer reactiviteit, kwaliteit van dienstverlening en creativiteit.

Op vlak van industriële middelen zal Thalys rechtstreeks instaan voor het beheer van de treinstellen en treinpaden. Deze controle over de productieketen heeft als doel om beter te presteren op vlak van kwaliteit en aanbod, maar ook op dat van kostenoptimalisatie.

Tot slot zorgt een soepeler bestuur met een centralisering van de middelen en een vlottere besluitvorming voor meer efficiëntie en tijdwinst en zullen projecten sneller uitgevoerd worden.

EEN CONCREET VOORBEELD: EEN DIRECTER BEHEER, EEN BETERE SERVICE

/// Vandaag

Laten we het voorbeeld nemen van een treinbestuurder die ergens onderweg de trein tot stilstand moet brengen. Vandaag is het voor Thalys niet mogelijk om rechtstreeks contact met hem op te nemen. Het contact verloopt via de NMBS of de SNCF, die de link legt en de informatie doorgeeft.

MORGEN

Thalys en de treinbestuurders zullen rechtstreeks met elkaar in contact staan: dat zijn heel wat gewonnen minuten, die kunnen gebruikt worden om de oorzaak van de vertraging te identificeren, te behandelen en de reizigers vervolgens te informeren. Een voordeel voor de reizigerop vlak van stiptheid en kwaliteit van de informatie.

De bestuurders moeten werken met 2 verschillende tablet-pc's per spoorwegmaatschappij. Verder zijn er ook 3 PDA's in omloop voor de Train Managers van de NMBS en de SNCF: één van Thalys met alle nuttige informatie aan boord en één voor ticketcontrole, maar ook één van de NMBS en de SNCF om een ticket te printen en een betaling in ontvangst te nemen.

De bestuurders zullen uitgerust worden met één tablet-pc waarop alle informatie gecentraliseerd wordt. De Train Managers krijgen één PDA die hen zal toelaten om zowel de relatie met de reizigers te beheren als om een ticket te printen. Deze investeringen worden mogelijk gemaakt dankzij de rationalisering van de organisatie.

6. Een schaalverandering voor de onderneming Thalys

 • Thalys zal dan wel staan voor een managementbedrijf en een spoorwegonderneming, in de praktijk blijft het één onderneming, bestuurd met dezelfde dynamiek. De nieuw opgerichte spoorwegonderneming zal in tandem opereren met Thalys International. De statuten van Thalys International zullen niet veranderen en de samenwerking over het hele gebied waarin Thalys actief is, blijft behouden.
 • Op vlak van bestuur zullen de SO (spoorwegonderneming) en Thalys International in symbiose werken, met een gemeenschappelijke directie en directiecomité.
 • Het aandeelhouderschap van Thalys International zal onveranderd blijven (SNCF 62%, NMBS 28%, DB 10%).
 • Enkel NMBS en SNCF worden aandeelhouders van de SO, waarvan zij aan de basis liggen voor België en Frankrijk , en dit voor respectievelijk 40 en 60%.
 • De SO zal op boekhoudkundig en economisch vlak autonoom zijn. Deze grote verandering geeft Thalys de mogelijkheid om de eigen ontwikkeling in handen te nemen.
 • De maatschappelijke zetel van Thalys blijft in Brussel gevestigd.
 • In Parijs wordt een tweede gebouw opgericht om het ter beschikking gestelde SNCF-personeel te ontvangen, samen met een deel van het management van Thalys (de directie van de diensten).
 • Er worden 5 nieuwe panden in gebruik genomen om het ter beschikking gestelde personeel te ontvangen: Train Managers, bestuurders, perronopzichters en management. Locaties: Brussel-Zuid, Luik, Antwerpen en Parijs (2).
 • De onderneming Thalys zal van 200 naar 550 medewerkers gaan, die deel zullen uitmaken van een familie van 2500 medewerkers (inclusief de externe medewerkers, zoals het boordpersoneel van RailRest).
  De dienst Thalys bestaat al, waardoor de aanwervingen hoofdzakelijk bestonden uit het overdragen van het NMBS- en SNCF-personeel naar Thalys. Deze beschikten al over de competenties die vereist zijn voor de 'terbeschikkingstellingen'. Het gaat voornamelijk over het NMBS- en SNCF-personeel dat vandaag al voor Thalys werkt.
  In totaal gaat het om 350 betrokken personen: waarvan 250 Train Managers, bestuurders, perronopzichters en omkaderend personeel en 100 personen voor de functies met betrekking tot veiligheid, onderhoud, het uitwerken van de planning, de operationele directie, het beheer van de middelen en de directie van de diensten.
  De terbeschikkingstellingen gebeurden op vrijwillige basis, waarbij prioriteit gegeven werd aan personeel dat al opgeleid was voor Thalys. Alles werd doorgevoerd met respect voor het huidige evenwicht tussen de NMBS en de SNCF, waarbij Thalys de geldende criteria binnen de NMBS en de SNCF respecteerde (opleidingsniveau, anciënniteit enz.).

7. De kalender wordt gerespecteerd

 1. De bestuursraden van de SNCF en NMBS keurden respectievelijk op 27 juni en 8 juli 2013 het ontwerp van oprichting van een gezamenlijk spoorwegonderneming goed, waardoor zij hun belangen in Thalys kunnen consolideren. Het protocolakkoord tussen de NMBS en de SNCF voorziet in de oprichting van de nieuwe onderneming in 2015. De Europese Commissie gaf reeds toestemming.
 2. In oktober 2013 werd er een projectteam aangesteld onder leiding van Franck Gervais, CEO van Thalys. Het team voert de verschillende studies en onderhandelingen en wordt geleid door Tanguy Cotte-Martinon.
 3. De nieuwe juridische structuur en het productiemodel hebben het voorwerp uitgemaakt van vooraf bepaalde definities. De statuten van de spoorwegonderneming 'THI Factory' werden op 5 november 2013 neergelegd. Het gaat om een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Thalys blijft de enige naam die gebruikt wordt voor alle reizigers en partners. 'THI Factory' is de administratieve benaming die werd toegewezen aan de spoorwegonderneming omdat dit juridisch onderscheiden moet kunnen worden van het managementbedrijf (Thalys International).
 4. De Vergunning voor Spoorwegonderneming werd in februari 2014 afgeleverd, en daardoor werd Thalys erkend als spoorwegonderneming. Deze licentie is geldig in alle landen van de Europese Unie. Ze geeft aan dat de onderneming voldoet aan de minimale eisen op vlak van eerbaarheid, financiële draagkracht en professionele competenties en beschikt over een dekking van burgerlijke aansprakelijkheid.
 5. Volgend op de prenotificatie die in december 2013 werd neergelegd, heeft de Europese Commissie na de concentratiecontroleprocedure haar onvoorwaardelijke goedkeuring verleend aan het project op 19 september 2014.
 6. Zowel in Frankrijk als in België werd er een technisch en sociaal overleg gevoerd met respect voor de sociale praktijken in elk van de landen. Deze procedures zijn bijna afgerond: de rekrutering is voltooid in België en bevindt zich in de afrondende fase in Frankrijk.

8. De eindsprint: de laatste fase is ingegaan

 1. Het belangrijkste is nu het verkrijgen van de veiligheidscertificaten. De procedures zijn lopend en hun afronding wordt zowel in België als in Frankrijk verwacht voor eind 2014.
 2. De laatste administratieve procedures worden ook afgerond.
 3. Wat de technische voorwaarden betreft:
 • Panden
  In Luik, Antwerpen, Brussel en Parijs (2 adressen) worden er 5 nieuwe panden in gereedheid gebracht. Ze zullen in het eerste trimester van 2015 klaar zijn.
 • Reglementeringen / Informatiesystemen
  De spoorwegonderneming moet eigen reglementeringen ontwikkelen, of het nu gaat over human resources of veiligheid. Dit bevindt zich in de afrondende fase. Wat informaticasystemen betreft, ontwikkelt de spoorwegonderneming een eigen HR-systeem.
 • Afsluiten van contracten
  Of het nu gaat over onderhoud, distributie, diensten in de stations of onderhandeling van de treinpaden, één van de uitdagingen van de omvorming van Thalys is om de volledige know-how van begin tot einde van de productieketen te beheren. Het afsluiten van contracten met alle dienstverleners en partners is lopend voor de operationele implementatie van Thalys op 31 maart 2015.
 • Materieel en logistiek
  De operationele indienstneming op 31 maart 2015 verloopt ook via een veelvoud aan materiële en logistieke concretiseringen. Zoals bijvoorbeeld de bestelling van de nieuwe PDA's voor alle perronopzichters en Train Managers, de bestelling van tablet-pc's van de nieuwste generatie voor de bestuurders, hotelcontracten voor het personeel op verplaatsing. Er loopt een aanbesteding voor het ontwerp en de productie van het nieuwe Thalys-uniform, een sterk symbool voor de omvorming.
Contacteer ons
Mieke De Sutter Whyte Corporate Affairs
Patricia Baars Thalys International
Mieke De Sutter Whyte Corporate Affairs
Patricia Baars Thalys International
Over Thalys
 • Al ruim 20 jaar brengt Thalys de culturen en economieën van vier Europese landen dichterbij. In 2018 bereikte Thalys de kaap van 7,5 miljoen reizigers per jaar.
 • De trajecttijd van de rode hogesnelheidstreinen vanuit Brussel naar Parijs bedraagt slechts 1u20, naar Keulen 1u47 en naar Amsterdam 1u50.
 • Thalys nam het digitale voortouw met vanaf 2008 wifi aan boord van de Thalys-treinen en de maatschappij onderscheidt zich vanaf het begin met een uitzonderlijke dienstverlening: meertalig onthaal, ergonomisch comfort en kwaliteitsvolle catering.
 • Sinds december 2017 heeft de Thalys-reiziger de keuze tussen 3 reiscategorieën. Een “Standard”-trip begint vanaf €29 (Parijs) en vanaf €19 (Duitsland en Nederland). “Comfort” biedt een eersteklasrijtuig en “Premium” bezorgt de reiziger een volledig dienstenpakket met een maaltijd geserveerd aan de zitplaats.
 • Daarnaast lanceerde Thalys in 2016 haar lowcostalternatief IZY tussen Brussel en Parijs, gekenmerkt door een trajecttijd van 2u30 en 30% goedkopere tickets. . Thalys werd in 2015 omgevormd tot een volwaardige spoorwegonderneming met de NMBS en SNCF als aandeelhouders.

Thalys
Marcel Broodthaersplein 4,
1060 - Sint-Gillis